Torghandel i Lidköping

Lidköping är vida känt för sin blomstrande torghandel. På onsdagar och lördagar fylls det stora Nya Stadens Torg med torghandlare och besökare. Här både handlar och umgås såväl Lidköpingsbor som tillresta besökare.

På torget kan du köpa allt från blommor, ost till kläder och textilier och mycket mer. Under säsong finns också försäljning av frukt och grönsaker från lokala odlare.

Torghandelns historia
Det är svårt att säga exakt vilket år torghandeln startade i Lidköping, men lördag har varit officiell torgdag sedan 1680. Lidköping fick sina stadsprivilegier 1670. I Magnus Gabriel De la Gardies föreskrifter från 18 juli 1671 anger han att köpmännen ska få sätta upp bodar efter behag både på Nya stadens och Gamla stadens torg. Nya staden byggdes ut successivt fram till 1674 när den började bli så bebyggd att den fungerade. Det fanns på den tiden lagstadgade marknader vid speciellt utlysta tillfällen samt torgdagar. Marknader och torgdagar är två skilda saker som inte ska sammanblandas. Stadens borgerskap var missnöjda med att lantmännen mest kom in med varor på marknadsdagarna och undvek att komma på torgdagarna. 1679 slopade man därför tullavgiften vid införsel av varor på torgdagarna för att försöka locka lantmännen till staden. 1680 blev så alltså lördagarna officiella torgdagar.

1934 års torgstadgar slår fast att torgdagar är helgfri onsdag och lördag. Och så är det alltså än.

Lidköpings torg är ett av Nordens största och pryds av Greve Magnus Gabriel De la Gardies jaktslott. Det var vid 1600-talets mitt som grevens jaktslott flyttades från sin plats på Kålland till Nya stadens torg, där det sattes upp för att tjäna som rådhus. Slottet har idag blivit ett signum för staden.