Garströms café

Lidköpings anrika café som öppnade sina portar 1857.

Medlemsknapp