Styrelsen

Styrelse Lidköping Handelsråd

 Ordförande 

DSC_2710

Thomas Karlsson

Sekreterare
(Vakant)

Kassör

DSC_2672

Eva Nordin

Eva Nordin

Styrelseledamöter.

DSC_2705

Magnus Friberg

 

DSC_2689

Fredrik Egonsson

 

DSC_2682

Åsa Lindgren

 

DSC_2698

Emma Thörn

 

Hanna

Hanna Ahlstrand

 

DSC_2694

Christer Lindbjörk

 

Mail till alla i styrelsen: styrelsen@lidkopinghandelsrad.se

Föreningens Vision är:
Att värna och utveckla Lidköping ur ett handelsperspektiv ser vi i Lidköping Handelsråd som den absolut viktigaste frågan. Tillsammans med Handelsplats Lidköping arbetar vi aktivt för att hålla centrum levande, tillgängligt och attraktivt. Det sker bland annat genom försköning av gator och torg, samt evenemang av olika slag.

Translate »