Styrelsen

Styrelse Lidköping Handelsråd

Eja Djupström Kvist, Kopparsalongen, ordförande

Thomas Karlsson, Spirit of St Louis, kassör

Marie Johansson, Cubus, sekreterare

Louise Björklund, Lui Interiör

Per Axén, Intersport

Christer Lindbjörk, Butik Preben

Annette Rydén, Rydéns Fashion

 

E-post till ordförande i Lidköpings Handelsråd: eja@kopparsalongen.net

Föreningens Vision är:
Att värna och utveckla Lidköping ur ett handelsperspektiv ser vi i Lidköping Handelsråd som den absolut viktigaste frågan. Tillsammans med Handelsplats Lidköping arbetar vi aktivt för att hålla centrum levande, tillgängligt och attraktivt. Det sker bland annat genom försköning av gator och torg, samt evenemang av olika slag.