Styrelsen

Styrelse Lidköping Handelsråd

Eva-Karin Djupström Kvist, Kopparsalongen, Ordförande

Camilla Rosén, Headlites/Hårsmedjan, Kassör

Louise Björklund, Lui Interiör

Annette Rydén, Rydéns Fashion

Jenny Gidstedt – A cup Of Lifestyle

E-post till ordförande i Lidköpings Handelsråd: eja@kopparsalongen.net

Kontakt presentkort: Thomas Karlsson, info@spiritlidkoping.se eller 070 920 62 66

Föreningens Vision är:
Att värna och utveckla Lidköping ur ett handelsperspektiv ser vi i Lidköping Handelsråd som den absolut viktigaste frågan. Tillsammans med Handelsplats Lidköping arbetar vi aktivt för att hålla centrum levande, tillgängligt och attraktivt. Det sker bland annat genom försköning av gator och torg, samt evenemang av olika slag.