Lottas Tapetseri

Vi ombesörjer förutom omklädning av möbler även nytillverkning och omklädning av dynor samt diverse sömnadsarbeten.

Anledningen till att man vill klä om en möbel kan vara många. Det kan vara en möbel som behöver en ny kostym för att passa i en modern inredning eller en möbel som får tillbaka sitt forna utseende.

Möblerna renoveras enligt gamla principer med traditionella material och metoder.